Suuri osa liikennemerkeistä jää autoilijoilta huomaamatta

Kirjoitettu: tammikuu 27, 2017 | Kuuluu aiheeseen: Suomi, Ympäristö | Ei kommentteja »

Olisitko uskonut tämän? Että jopa noin puolet teiden varsilla olevista liikennemerkeistä jää autoilijoilta havaitsematta.

Tutkimusten mukaan vain 50-80 % kuljettajista muistaa liikennemerkin ajettuaan sen ohitse. Liikennemerkkien havaitsemista on tutkittu jo 1960- luvulta lähtien ja edelleen tulokset yllättävät. Jos kaupunkiympäristössä haluttaisiin havaita jokainen liikennemerkki, tulisi auton nopeuden olla vain 6 kilometriä tunnissa.

Tämä ilmiö liittyy ihmisen kehon ja aivojen havaintomekanismeihin. Informaation määrä liikenteessä on niin suuri, että aivot eivät pysty käsittelemään kaikkea sitä tietoa. Liikenteestä poimitaan niitä asioita, jotka ovat kuljettajan omalle toiminnalle tärkeimpiä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi nopeusrajoitusmerkit huomataan paremmin kuin muut liikennemerkit. Tämä liittyy siihen, että jos kuljettaja ei huomaa nopeusmerkkiä, niin siitä tulee helposti negatiivinen palaute eli sakko. Kuljettaja on tottunut alitajuisesti välttämään sitä.

Yllättävä asia tutkimusten mukaan on myös se, että vasta ajokortin saaneet kuljettajat huomaavat uudessa ympäristössä ajaessaan liikennemerkit helpommin kuin rutinoituneet kuljettajat. Kun ajokokemus karttuu, niin ympäristöä ei havainnoida enää niin tarkasti. Silloin tehdään helpommin oletuksia ja esimerkiksi ajonopeus valitaan ympäristön mukaan. Jos ympärillä on paljon risteyksiä tai työmaa, niin nopeutta lasketaan automaattisesti. Toisaalta jos keskellä moottoritietä on tietyömaa ja nopeusrajoitus on yhtäkkiä 40 km/h, niin se koetaan erityisen hankalaksi, koska oletusarvona oli kovempi nopeus. Tällaisessa ristiriitatilanteessa kuljettajaa alkaa automaattisesti harmittaa. Lue lisää »


Oulun seudut kunnat tiivistävät yhteistyötään alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi

Kirjoitettu: joulukuu 27, 2016 | Kuuluu aiheeseen: Suomi | Ei kommentteja »

Oulun seudun kunnat Oulu, Muhos, Tyrnävä, Ii, Liminka, Lumijoki ja Kempele tekevät tiivistä yhteistyötä asumisen, maankäytön ja liikenteen kehittämiseksi. Kuntien yhteinen tavoite on lisätä alueen vetovoimaisuutta asuinpaikkana. Monipuoliset ja edulliset asumismuodot nähdään parhaana keinona saada alueesta houkutteleva asuinpaikka uusille asukkaille. Välineitä tämän saavuttamiseen ovat alueen kaavoituspäätökset, maan käytön politiikka, kuntien tonttien luovutus rakentamiselle ja yhdyskuntarakenteen sekä seudun palvelujen kehittäminen.

MALPE-sopimus ja seudun asuntopolitiikka

Kehittämisyhteistyön vuoksi kunnat ovat laatineet ns. MALPE-aiesopimuksen, jota käsiteltiin viimeksi kesäkuussa 2016. Sopimuksessa otetaan kantaa eri tekijöihin, jotka vaikuttavat seudun houkuttelevuuteen ja sopimuksen tarkoituksena on sitouttaa kunnat yhteistyöhön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Oulun seudun kunnat aikovat jatkaa hyväksi havaittua asuntopolitiikkaansa ja kunnilla on päätavoitteena kohtuuhintaisen asumisen tukeminen. Jos vertaa Oulun seudun asuntojen vuokrahintoja sekä myyntihintoja, niin ne ovat varsin kohtuullisia Suomen muihin seutuihin verrattuna. Oulun seudun kaikissa kunnissa on tällä hetkellä hyvä vuokra-asuntotilanne. Jos huomataan, että lisää vuokra-asuntoja tarvitaan, niitä toteutetaan kysynnän mukaan. Tällä hetkellä uudisrakentamista tärkeämpänä nähdään nykyisen vuokra-asuntokannan kehittäminen. Nykyisiä vuokra-asuntoja halutaan parantaa siten, että ne soveltuvat paremmin erityisryhmien asumiseen.

Lisähaasteen asumiselle tuovat turvapaikanhakijat, joita alueella on tällä hetkellä paljon. Kunnat aikovat tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta turvapaikanhakijoiden kotouttaminen sujuu hyvin.

Valtio antaa kunnille korjausavustuksia sekä kunnallistekniikka-avustuksia. Oulun seudulla avustukset aiotaan kohdistaa niiden asuinalueiden kehittämiseen, jotka tukeutuvat joukkoliikenteeseen. Lue lisää »