Laskurahoituksella joustavasti pääomaa yritykselle

Kirjoitettu: elokuu 7, 2017 | Kuuluu aiheeseen: Talous | Ei kommentteja »

Laskurahoitus on helppo ja joustava rahoitusmuoto yritykselle. Laskurahoituksen avulla yritys saa nopeasti pääomaa käyttöönsä ilman vakuuksia tai takauksia ja yrityksen kassankierto nopeutuu.

Laskurahoitus on suosittu palvelu, jota rahoitusyhtiöt tarjoavat yrityksille. Laskurahoituksen suosioon on myötävaikuttanut se, että nykyisin pankit ovat kiristäneet lainaehtojaan. Pankit myöntävät lainoja vain vakuuksia vastaan ja vakuudeksi kelpaa yleensä ainoastaan yrityksen kiinteä omaisuus tai vaihtoehtoisesti voi pantata yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Monilla varsinkaan aloittelevilla yrityksillä näitä ei ole, joten pankkilainan saaminen on mahdotonta. Laskurahoituksessa luoton pantiksi riittävät myyntilaskut, mitään muita vakuuksia ei vaadita.

Toimintaperiaate

Laskurahoituksen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen: yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle ja rahoitusyhtiö antaa yritykselle laskun loppusumman käyttöön saman tien. Laskun loppusummasta vain vähennetään rahoitusyhtiön vaatima provisio. Luottotappioriski siirtyy yritykseltä rahoitusyhtiölle. Tämän myötä yrityksen rahoitussuunnittelu helpottuu ja muutenkin omaa toimintaa on helpompi suunnitella eteenpäin. Laskurahoitus on useimmiten hyvin joustava palvelu ja yritys voi valita itse, että miten se tätä palvelua käyttää. Jotkut yritykset myyvät rahoitusyhtiölle vain yhden laskun kerrallaan ja jotkut myyvät koko laskutuksensa. Lue lisää »


Laskujen myyminen – elinehto monelle pienyrittäjälle

Kirjoitettu: maaliskuu 11, 2017 | Kuuluu aiheeseen: Talous, Yrittäminen | Ei kommentteja »

Laskujen myyminen antaa monelle pienelle yritykselle mahdollisuuden parantaa maksuvalmiuttaan ja muuttaa kassavirtaansa ennustettavammaksi. Laskujen myyminen on jopa elinehto monelle yritykselle, jolla on vaikeuksia saada pankkilainaa ja joka tarvitsee mahdollisimman pian rahat takaisin omista investoinneistaan. Rakennusliike on hyvä esimerkki tästä; rakennusliike ostaa työssään tarvittavat materiaalit ja sitoo omia rahavarojaan siihen. Sen jälkeen tehdään työ, jonka päätteeksi asiakkaalla on vielä 30 päivän maksuaika. Se väliaika voi olla yritykselle liikaa.

Moni rahoitusyhtiö harjoittaa laskujen ostoa päätoimisesti. Rahoitusyhtiö siis ostaa yritykseltä sen erääntyvät myyntisaatavat. Kyseessä voi olla vain yksi lasku tai yrityksen kaikki myyntisaatavat. Rahoitusyhtiö perii laskusta provision laskuttavalta yritykseltä. Provisio on yleensä erittäin kilpailukykyinen verrattuna luottoyhtiöiden tarjoamiin korkoprosentteihin. Asiakas ei ole millään tavalla mukana tässä prosessissa, vaan laskujen osto on rahoitusyhtiön ja yrityksen välinen sopimus.

Rahoitusyhtiöt valitsevat tarkasti asiakkaansa. Ne varmistavat, että minkälaiselta yritykseltä ne ostavat laskuja. Rahoitusyhtiöt myös tarkastavat, että yrityksen asiakkaan maksuvalmius on kunnossa. Laskujen osto ei siis ole millään tavalla riskibisnestä. Lue lisää »


Miten kyselytutkimus kannattaa laatia?

Kirjoitettu: elokuu 1, 2016 | Kuuluu aiheeseen: Talous | Ei kommentteja »

 

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on saada valitulta joukolta vastauksia tiettyihin samoihin kysymyksiin. Yleensä tutkimuksen kohteena on otoksella valittu kohderyhmä jostain perusjoukosta. Kohderyhmä voi olla suurikin. Yleisin tapa tehdä kyselytutkimus, on tehdä se kyselylomakkeella. Tällöin joudutaan miettimään todella tarkkaan kyselyyn liittyvät asiat ja kysymysten asettelu. Jokaisen kyselyn vastaajan tulee ymmärtää kysymys täysin samalla tavalla ja siihen on pystyttävä vastaamaan yksiselitteisesti sekä empimättä. Yksi tärkeimmistä asioista kyselytutkimuksen laadinnassa on siis kyselyn selvyys.

Suunnittelu

Kyselytutkimuksen suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan kohderyhmän edustajia. He pystyvät kertomaan mikä on heidän kannaltaan tarkoituksenmukaista ja millä tavalla asiat kannattaa esittää.

Esitestaus

Kyselylomakkeen esitestaus on todella tärkeää, sillä se auttaa poistamaan turhat kysymykset sekä korjaamaan epäselvät kysymykset. Kyselyn korjattavuus täytyy myös olla helppoa, jotta koodaus ja taulukointi pystytään kyselyn jälkeen hoitamaan hyvin. Testausvaiheessa tähänkin asiaan pystytään vielä vaikuttamaan. Esitestaus kertoo myös sen, että kuinka suureen määrään kysymyksiä vastaajat ovat motivoituneita vastaamaan.

Taustatiedot

Taustatietoja kannattaa kysyä vain sen verran kun on oikeasti tarpeellista. Pelkästä uteliaisuudesta ei kannata asioita kysellä, sillä liian suuri määrä kysymyksiä uuvuttaa vastaajat. Demografisia muuttujia eli vastaajien henkilöllisyyttä koskevia tietoja kysytään sen verran kuin niiden todellinen tarve on. Henkilötietojen keräämisen tulee perustua oikeaan tiedon tarpeeseen sekä niihin tietoihin, jotka ovat aiemmissa tutkimuksissa osoittautuneet tärkeimmiksi. Yleensä taustatiedoissa kysytään vastaajan sukupuoli, ikä, paikkakunta, koulutus ja ammatti. Myös perheenjäsenten lukumäärää kysytään usein. Taustatietojen sijaintia lomakkeella täytyy miettiä huolellisesti. Jos tiedot kysytään heti lomakkeen alussa, niin kyselystä tulee vastaajalle paljon henkilökohtaisempi olo ja joskus kysely saattaa tuntua jopa hyökkäävältä. Joissain tilanteissa lomakkeen loppukaan ei ole hyvä paikka taustakysymyksille, sillä silloin vastaajan motivaatio on saattanut jo hiipua.

Kysymykset

Kyselytutkimus voidaan toteuttaa erilaisia kysymyksiä käyttämällä. Avoimissa kysymyksissä kysytään kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta varten. Monivalintakysymyksissä on valmiit numeroidut vaihtoehdot, joista vastaaja merkitsee yhden tai useamman vaihtoehdon. Lisäksi on vielä olemassa asteikkoihin eli skaaloihin perustuva kysymystyyppi, jossa esitetään väittämiä ja vastaaja valitsee sen vaihtoehdon, että kuinka vahvasti hän on samaa mieltä tai eri mieltä kuin esitetty väittämä. Tällaisten kysymysten toteuttamiseen on olemassa erilaisia asteikkoja.

Spesifiset kysymykset ovat parempia kuin yleiset kysymykset, joten kysymykset kannattaa rajata niin hyvin kuin on mahdollista. Lyhyet kysymykset ovat parempia kuin pitkät kysymykset. Aina kannattaa kysyä vain yhtä asiaa kerrallaan, sillä kaksoismerkitys-kysymykset saattavat johdattaa vastauksia väärään suuntaan. Ammattitermejä ja johdattelevia kysymyksiä kannattaa välttää. Lisäksi kysymysten järjestyksellä on myös merkitystä; kannattaa laittaa kyselyn alkuun yleisemmät kysymykset ja loppuun spesifiset kysymykset.


Jeff Bezos-bisnesnero vai hörhö?

Kirjoitettu: syyskuu 6, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Internet, Talous, Yrittäminen | Ei kommentteja »

220px-Jeff_Bezos_2005Viime aikoina Jeff Bezos on ollut otsikoissa, koska hän osti yksityishenkilönä perinteikkään Washington Post-lehden hämmentävän edulliseen hintaan. Kauppa kertoo jotain siitä, että media on muuttumassa. Kuka tämä mies oikein on? Jeffrey Preston ”Jeff” Bezos syntyi vuonna 1964 New Mexicossa. Hänet tunnetaan siitä, että hän on Amazon.com-verkkokaupan perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hänestä on kirjoitettu internetissä innokkaasti, kuin hän olisi Steve Jobsin tyyppinen nero, mutta tietenkin lähinnä bisneksen puolella. Hänellä on visionäärisiä näkemyksiä median tulevaisuudesta, mm. se, että printtimedia tulee kuolemaan. Lue lisää »


Asunnon hinta-arvion saa usein ilmaiseksi

Kirjoitettu: heinäkuu 16, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Koti, Talous | Ei kommentteja »

asunnon myyminen voi olla haastavaaAsuntoaan myyvät joutuvat tilanteen eteen, jossa oman asunnon arvoa täytyy arvioida. Jos ei ole seurannut asuntomarkkinoita, voi asunnon arviointi olla vaikeaa. Omaan asuntoon liittyvät mielikuvat ja tunnearvo voivat myös vaikuttaa arvioon. Onneksi hinta-arvioita saa ammattilaisilta täysin ilmaiseksi ilman sen kummempia sitoumuksia. Esimerkiksi Huoneistokeskus tarjoaa ilmaisia hinta-arvioita asuntoaan myyville, mutta kirjallinen hinta-arvio perunkirjoitusta tai ositusta varten on maksullinen. Lue lisää »


Ilma-vesilämpöpumppu maalämpöä edullisempi?

Kirjoitettu: kesäkuu 19, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Koti, Rakentaminen, Talous, Tekniikka | Ei kommentteja »

ilma-vesilämpöpumppu säästääMotivan tuore selvitys kyseenalaistaa maalämpöön sijoittamisen kannattavuuden. Vahvaksi vaihtoehdoksi Motiva esittää ilma-vesilämpöpumppua, joka on suhteessa maalämpöön halpa investointi. Saneerauskohteissa tuli ilma-vesilämpöpumpun keskimääräiseksi hinnaksi 8 000-9 000 euroa, kun maalämpö oli 12 000-20 000 euron investointi.

Keski-Euroopassa lämpöpumput ovat hyvin suosittuja otollisen ilmaston vuoksi. Suomen talvi on paikoin niin kylmä, ettei lämpöpumpuilla järkevästi pystytä hoitamaan talon lämmitystä, mutta silti Motiva pitää ilma-vesilämpöpumppua Suomessa lähes yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin maalämpöpumppua. Lue lisää »


Oma auto vai leasing-auto?

Kirjoitettu: toukokuu 28, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Talous | Ei kommentteja »

auton leasing voi kannattaaMoni on varmasti tullut pohtineeksi, kannattaako auto hankkia omaksi vai ”liisata”. Yksinkertaista vastausta tähän ei ole, koska kannattavuuteen vaikuttavat monet tekijät. Tässä artikkelissa käydään joitakin näistä tekijöistä läpi. Lue lisää »


It-ulkoistus Kiinaan houkuttelee

Kirjoitettu: tammikuu 2, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Talous | Ei kommentteja »

it-ulkoistus KiinaanYhä useammat länsimaiden suuryritykset ulkoistavat it-palveluitaan Kiinaan. Perinteisesti vahvat it-ulkoistusmaat Intia ja Filippiinit ovat myös suosittuja, mutta Kiinan raju it-kasvu houkuttelee yrityksiä.

It-ulkoistus on Kiinassa miljardiluokan bisnes. It-ala on Kiinassa ollut kovassa kasvussa viimevuosina, vuonna 2007 sen kokonaisarvo oli noin 1,2 miljardia dollaria, kun se viime vuonna oli jo 3,5 miljardia dollaria. Luvut käyvät ilmi konsulttiyhtiö Everest Groupin raportista. Kasvun arvioidaan jatkuvan samaa hurjaa tahtia – vuoden 2015 luvun uskotaan olevan 10 miljardia dollaria. Lue lisää »


SEPA standardoi Euroopan maksuliikenteen

Kirjoitettu: joulukuu 5, 2011 | Kuuluu aiheeseen: Talous | Ei kommentteja »

SEPA maatYhtenäinen euromaksualue eli SEPA (Single Euro Payments Area) on maksuliikenteen sisämarkkina-alue Euroopassa. Se on EKP:n, eurooppalaisten pankkien, kansallisten keskuspankkien ja Euroopan komission yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on helpottaa jäsenmaiden välisiä maksuja, olivat ne sitten suoraveloituksia, pankkikortti- tai tilisiirtomaksuja. SEPA-alueeseen kuuluu tällä hetkellä kaikki EU-maat ja Norja, Islanti, Liechtenstein, Monaco ja Sveitsi; yhteensä maita on 32. Lue lisää »


Sijoittajan vaihtoehdot: osakkeet ja rahastot

Kirjoitettu: marraskuu 2, 2011 | Kuuluu aiheeseen: Talous | Ei kommentteja »

Sijoittaminen kuulostaa monesta vaativalta, jopa uhkarohkealta peliltä, jossa on mahdollista rikastua tai köyhtyä. Tosiasiassa sijoittaminen on helppoa, kun valitsee sijoituskohteekseen jonkin sopivan rahaston. Tämä rajaa sekä suurten voittojen että tappioiden mahdollisuutta – näin kyse on todellakin sijoittamisesta eikä keinottelusta tai pelaamisesta.
Lue lisää »