Miten aggregaattia voidaan hyödyntää?

Kirjoitettu: joulukuu 27, 2016 | Kuuluu aiheeseen: Koti, Tekniikka | Ei kommentteja »

Aggregaatti on laitteisto, joka toimii bensiini- tai dieselmoottorilla. Aggregaatti on kätevä väline, jolla saa sähköä minne vain. Aggregaattia hyödynnetään yleensä paikoissa, joihin sähköä ei pystytä saamaan normaalia sähköverkkoa pitkin. Toisaalta aggregaattia voidaan käyttää varasähkönä alueilla, joilla tyypillisesti on paljon sähkökatkoksia. Joskus aggregaatti hankitaan mökille ihan säästösyistä. Kalliita sähkövetoja ja sähkösopimuksia ei haluta tehdä ja päätetään luottaa aggregaatin tuomaan sähköön.

Aggregaattia voidaan hyödyntää mökillä, asuntovaunulla, matkailuautossa tai vaikka omakotitalossa sähkön varajärjestelmänä. Aggregaatin avulla voi katsoa televisiota, kuunnella radiota, ladata akkuja, tai vaikkapa käyttää uunia, mikroa tai jääkaappia.

Kun suunnittelee aggregaatin hankkimista, niin ensimmäisenä täytyy miettiä, että mihin kaikkeen aggregaatin tuomaa sähköä tarvitsee. Sähkön tarve määrittelee tarvittavan aggregaatin koon. Pienissä tiloissa kuten asuntovaunussa tai matkailuautossa pienikokoinen kannettava aggregaatti on kätevä, sillä se on myös hiljainen eikä häiritse elämistä. Kaikkein hiljaisimpia aggregaatteja ovat salkkumalliset aggregaatit. Jos haluaa kattaa aggregaatilla koko mökin sähköntarpeen, niin aggregaatin tehon täytyy olla ainakin 3 kW.

Jos aggregaattia käyttää herkkien sähkölaitteiden kanssa, niin siinä täytyy olla digitaalinen invertteri. Digitaalinen invertteri tuottaa tarpeeksi tasalaatuista ja laadukasta sähköä, joten sitä uskaltaa käyttää vaikka televisionkin katseluun. Lue lisää »


Mekatroniikka yhdistää mekaniikan ja elektroniikan

Kirjoitettu: heinäkuu 27, 2016 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka | Ei kommentteja »

 

Mekatroniikka on uudehko tieteenala, jossa yhdistyvät mekaaniset laitteet sekä jokin konetekniikka, kuten esimerkiksi elektroniikka, sähkötekniikka tai hydrauliikka. Terminä mekatroniikka on yhdistelmä mekaniikasta ja elektroniikasta.

Mekatroniikka syntyi jo 1970-luvulla Japanissa, mutta yleistyi maailmalla vasta 1980-luvulla, kun servo-ohjaukset sekä teollisuusrobotit kehittyivät. Kun elektroniikan koko pienentyi, niin tuli mahdolliseksi hajauttaa ohjaustekniikan älykkyyttä komponenttitasolle, jolloin ohjaustekniikka ja laitteen tekniset ratkaisut saatiin kiinteästi yhdeksi yksiköksi. Mekatroniikka yleistyi 2000-luvulla, kun kehitettiin erilaisia integroituja laiteratkaisuja sekä konejärjestelmiä. Nykyään tietokoneiden ja ohjelmistojen kehitys on mahdollistanut mekatronisen ajattelun joka puolella ja liittyen moneen eri alaan.

Mekatroninen laitesuunnittelu verrattuna perinteiseen suunnitteluun

Kun mekatronista laitetta suunnitellaan, niin jo suunnittelun alkuvaiheessa täytyy huomioida laitteen kytkökset eri tieteenaloihin ja miettiä niiden keskinäiset vuorovaikutukset. Mekatroninen suunnittelu eroaa hyvin paljon perinteisestä suunnittelutekniikasta. Perinteisessä suunnittelussa jokaisen koneen eri osan suunnittelee ja toiminnan optimoi kyseessä olevan alan insinööri. Lopulta osat kootaan yhteen ja laite muodostuu. Lopputulos ei kuitenkaan tällöin ole osiensa optimien summa, vaan tulos on useimmiten sitä huonompi. Mekatroniikassa puolestaan mekatroniikan asiantuntija ymmärtää laitteen kokonaisuuden sekä osajärjestelmien vuorovaikutukset, jolloin lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Mekatronisen laitteen suunnittelu tapahtuu yleensä tietokoneavusteisessa suunnitteluympäristössä. Nykyisin on kehitetty monia mekatroniikan suunnittelutyökaluja, esimerkiksi Product Life Cycle Management simulointityökalu, jotka helpottavat mekatronisten laitteiden suunnittelua sekä niiden luotettavuuden tarkastelua. Laite on pystyttävä mallintamaan laboratorio-olosuhteissa, jotta laitteen toimintaa sekä säätöjen vaikutusta laitteeseen pystytään tarkastelemaan. Laboratorio-olosuhteissa laitteen toiminnan optimointi on myös erittäin helppoa. Lue lisää »


Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

Kirjoitettu: heinäkuu 8, 2015 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka | Kommentit pois päältä artikkelissa Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

Etenkin tekniikkaan keskittyvässä mediassa puhutaan säännöllisesti IT palveluiden ulkoistuksesta. Sen sanotaan usein olevan oikotie kustannussäästöihin ja tehokkuuden lisäämiseen. Mutta onko asia näin? Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

KPMG on tutkinut asiaa jo usean vuoden ajan. Tässä heidän löydöksiään Isosta Britanniasta:

  • Tutkitut 230 yritystä käyttivät 30 miljardia euroa vuodessa IT-ulkoistukseen
  • 95% yrityksistä aikoo pitää IT ulkoistuksen tason samana tai kasvattaa sitä
  • vain 5% yrityksistä pienentää ulkoistukseen käytettyä budjettia
  • 76% kertoi suurimmaksi ulkoistuksen syyksi kustannussäästöt
IT ulkoistus kuvaaja KPMGn datan mukaan

IT ulkoistus KPMGn datan mukaan

Eli alalla on kaikki hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä? No, ei ihan niinkään. Huomattava osa yrityksistä jotka ovat ulkoistaneet IT-palveluita ovat pettyneitä tämän hetkiseen partneriin. Tähän on muutama syy.

Ensinnäkin partnerit koetaan joskus liian joustamattomiksi eikä heitä siis koeta riittävän palvelualtteiksi. Toinen merkittävä syy on tietysti kustannukset. Jos partneri ei pysty tuottamaan kustannussäästöjä asiakasyritykselleen ei ulkoistuksessa ole juurikaan mitään järkeä ellei laatu parane huomattavasti. Usein näin ei käy.

Moni IT ulkoistuspalveluita käyttävä yritys toivoo IT-kumppaninsa myös kehittävän heidän omaa liiketoimintaa ja aktiivisesti puskevan kehitysehdotuksia. Tällä hetkellä niin ei useinkaan tapahdu.

IT-ulkoistuksen tilanne Suomessa

Kotimaiset markkinat ovat tietysti paljon pienemmät verrattuna suurempiin maihin. Suomessa on kuitenkin paljon erilaisia toimijoita jotka palvelevat asiakkaitaan IT-ulkoistuksen saralla.

Isoworksilla on mielenkiintoinen IT-ulkoistuskonsepti, sillä he eivät pelkästään tarjoa IT-palveluita yrityksille vaan joissakin tapauksissa he palkkaavat asiakkaansa henkilöstöä omiin riveihinsä osana palvelua. Näin ollen heidän asiakasyrityksensä pystyy vieläkin nauttimaan heidän systeeminsä hyvin tuntevien henkilöiden ammattitaidosta, mutta pystyvät alentamaan omia kiinteitä henkilöstökulujaan.

Yleisesti ottaen Suomessa ulkoistuspalveluiden käyttö on lisääntymään päin. Verrattuna muihin pohjoismaisiin yrityksiin suomalaiset yritykset ovat ahkeria ulkoistamaan maan rajojen ulkopuolelle. Kotimaisilla yrityksillä on pääasiassa samat syyt ulkoistaa IT-palveluita kuin muilla yrityksillä, eli ulkoistuksella haetaan pääasiassa kustannussäästöjä ja palvelun laadun kehittämistä.

Taloussanomien julkaiseman datan mukaan

  • 43% aikoo lisätä ulkoistusta
  • 34% aikoo pitää sen samalla tasolla
  • ja vain 11% aikoo ottaa ICT-palveluita takaisin omaan tuotantoonsa
  • loput 12% eivät osanneet sanoa kehityssuunnasta.

Jos näitä lukuja verrataan aiemmin artikkelissa esitettyihin KPMG:n lukuihin, on selvää, että suomalaisten firmojen IT-ulkoistus kasvaa vielä tällä hetkellä nopeammin kuin esim englantilaisten yritysten. Osasyynä voi olla se, että suomalaiset aloittivat ICT-ulkoistuksen muutamaa vuotta Iso-Britanniaa myöhemmin.

Vaikka ulkoistuksista vieläkin epäonnistuu huomattava osa on selvää, että ulkoistus tulee jatkumaan sillä ulkoistuksen mahdolliset hyödyt ovat niin suuria. Onnistumisprosentin kasvattamisessa avainasemassa on asiakkaan kehittyvä kyky ostaa palveluita ja oikean kumppanin valinta.

 


Rakentamisen energiatehokkuus

Kirjoitettu: kesäkuu 3, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Koti, Rakentaminen, Tekniikka | Ei kommentteja »

enregiatehokasRakentamisen energiatehokkuus on viime aikoina ollut hyvin paljon palstatilaa saanut keskustelunaihe, koska rakentamisen energiatehokkuusmääräykset ovat muuttuneet viime vuosina useita kertoja. Tästä syystä ajattelin kirjoittaa kannanoton, tai ainakin selvityksen käsitteistä. Energiatehokkaalla rakentamisella tarkoitetaan sitä, että matalaenergiarakennuksen lämmitysenergian kulutus on vähintään 50% pienempi kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman vähimmäisvaatimusten mukaan toteutettu niin sanottu normaalitalo. Tai tämä on VTT:n määritelmä matalaenergiatalolle. Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelman määritelmän mukaan matalaenergiatalo on talo, joka on suunniteltu siten, että ominaislämpöhäviö on korkeintaan 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä. Maallikolle järkevämmältä kuulostaa VTT:n määritelmä, tosin ainakin henkilökohtaisella tasolla luotan enemmän VTT:n tekemään tutkimustyöhön, kuin ympäristöministeriön niin sanottuihin asiantuntijoihin. Se mielipiteistä, jatketaan eri rakentamisratkaisuitten energiatehokkuuden käsittelyllä.

Lue lisää »


Jungheinrich trukit ja ekologisuus

Kirjoitettu: tammikuu 8, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka, Ympäristö | Ei kommentteja »

Kulutamme joka päivä tavaroita, jotka kaikki mitä todennäköisimmin jossain vaiheessa elinkaarensa aikana ovat jossain varastossa. Varastossa taas tavaraa käsitellään monen näköisillä ja kokoisilla laitteilla. Yleensä kulutustavaran ekologisuudesta puhuttaessa huomioitavia asioita ovat raaka-aineiden hankinta, valmistus ja kuljetus. Yleensä pyrkimys yrityksillä on pitää varasto niin sanotusti kumipyörillä, eli varasto mahdollisimman pienenä ja raaka-aineiden sekä valmiin tavaran virta jatkuvana. Kuitenkaan näin ei tosielämässä aina homma toimi. Tavaraa tulee ja tavaraa menee, lisäksi tavaraa pitää liikutella kuljetusvälineistä tehtaisiin ja varastoihin. Tämä liikuttelu hoidetaan yleensä, tai oikeastaan aina, jonkinlaisella trukilla. Tämä pieni osa tavaran ketjusta raaka-aineesta kulutukseen yleensä unohdetaan, kun puhutaan ekologisuudesta. Kuitenkin se on asia, joka tulisi hyvinkin ottaa huomioon. Jungheinrich on yksi trukkivalmistaja muiden joukossa, mutta kyseinen valmistaja ottaa huomioon ekologisuuden omissa tuotteissaan ja nimenomaan niiden käytössä

Lue lisää »


Ilmalämpöpumppu tulee asentaa ja huoltaa oikein

Kirjoitettu: elokuu 9, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Koti, Tekniikka | Ei kommentteja »

Suomessakin voi lämmittää ja viilentää kodin ilmalämpöpumpulla. Säästöä tulee erityisesti lämmityskustannuksissa, joista voi ilmalämpöpumpulla selvitä puolilla sähkölämmityksen kustannuksiin verrattuna. Ilmalämpöpumpulle miinusta tulee sen tehottomuudesta kovilla pakkasilla. Nykyään tosin valmistetaan ilmalämpöpumppuja, jotka pystyvät tuottamaan tarpeeksi lämpöä jopa -30 celsiusasteen pakkasissa. Lue lisää »


Nostureita käytettiin jo muinaisessa Kreikassa

Kirjoitettu: elokuu 6, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka | Ei kommentteja »
polyspastos-nosturi

Roomalaisen polyspastoksen rekonstruktio Bonnissa, Saksassa. Kuva: Wikipedia.org

Kuten tiedämme, nosturi on kone, joka on suunniteltu nostamaan raskaita taakkoja. Nosturit ovat kautta aikojen olleet tärkeitä apuvälineitä teollisuudessa ja rakentamisessa.

Nosturit ovat yleisimmin käytössä rakennustyömailla, tehtaissa ja raskaiden laitteiden valmistuksessa. Nykyisenlaisia hienoja torninostureita ei muinaisen Kreikan ja Rooman aikaan vielä ollut, mutta laitteen toimintaperiaate ei paljon ole muuttunut. Lue lisää »


Jolla on uusin suomalainen älypuhelinyritys

Kirjoitettu: heinäkuu 23, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka, Yrittäminen | Ei kommentteja »

jollan logoJolla on uusi, viime aikoina paljon julkisuutta saanut älypuhelinyhtiö. Yritys perustettiin lokakuussa 2011, ja se koostuu pääosin irtisanotuista Nokian työntekijöistä, joita tässä kuussa oli noin 50. Jollan tavoitteena on lisätä työntekijöidensä määrään sataan tämän vuoden loppuun mennessä. Lue lisää »


Ilma-vesilämpöpumppu maalämpöä edullisempi?

Kirjoitettu: kesäkuu 19, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Koti, Rakentaminen, Talous, Tekniikka | Ei kommentteja »

ilma-vesilämpöpumppu säästääMotivan tuore selvitys kyseenalaistaa maalämpöön sijoittamisen kannattavuuden. Vahvaksi vaihtoehdoksi Motiva esittää ilma-vesilämpöpumppua, joka on suhteessa maalämpöön halpa investointi. Saneerauskohteissa tuli ilma-vesilämpöpumpun keskimääräiseksi hinnaksi 8 000-9 000 euroa, kun maalämpö oli 12 000-20 000 euron investointi.

Keski-Euroopassa lämpöpumput ovat hyvin suosittuja otollisen ilmaston vuoksi. Suomen talvi on paikoin niin kylmä, ettei lämpöpumpuilla järkevästi pystytä hoitamaan talon lämmitystä, mutta silti Motiva pitää ilma-vesilämpöpumppua Suomessa lähes yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin maalämpöpumppua. Lue lisää »


Eroon lisenssimaksuista pilvipalveluiden avulla

Kirjoitettu: kesäkuu 8, 2012 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka, Yrittäminen | Ei kommentteja »

pilvipalveluiden käyttäjät eivät maksa turhastaPilvipalvelut tarjoavat käyttäjälle palveluita, ei tuotteita. Tietotekniset ratkaisut tuodaan internetin ”pilven” avulla käyttäjälle. Tällöin käyttäjä ei itse tarvitse ohjelmistoja, laitteistoa tai osaa siitä ja tietoa, koska nämä kaikki sijaitsevat verkossa. Käyttäjän näkökulmasta kokemus ei eroa ”normaalista” juuri millään tavalla. Kiteyttäen siis pilvipalvelut tuovat käyttäjille tarvitsemansa datan ja välineet netin kautta. Lue lisää »