Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

Kirjoitettu: heinäkuu 8, 2015 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka | Kommentit pois päältä artikkelissa Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

Etenkin tekniikkaan keskittyvässä mediassa puhutaan säännöllisesti IT palveluiden ulkoistuksesta. Sen sanotaan usein olevan oikotie kustannussäästöihin ja tehokkuuden lisäämiseen. Mutta onko asia näin? Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

KPMG on tutkinut asiaa jo usean vuoden ajan. Tässä heidän löydöksiään Isosta Britanniasta:

  • Tutkitut 230 yritystä käyttivät 30 miljardia euroa vuodessa IT-ulkoistukseen
  • 95% yrityksistä aikoo pitää IT ulkoistuksen tason samana tai kasvattaa sitä
  • vain 5% yrityksistä pienentää ulkoistukseen käytettyä budjettia
  • 76% kertoi suurimmaksi ulkoistuksen syyksi kustannussäästöt
IT ulkoistus kuvaaja KPMGn datan mukaan

IT ulkoistus KPMGn datan mukaan

Eli alalla on kaikki hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä? No, ei ihan niinkään. Huomattava osa yrityksistä jotka ovat ulkoistaneet IT-palveluita ovat pettyneitä tämän hetkiseen partneriin. Tähän on muutama syy.

Ensinnäkin partnerit koetaan joskus liian joustamattomiksi eikä heitä siis koeta riittävän palvelualtteiksi. Toinen merkittävä syy on tietysti kustannukset. Jos partneri ei pysty tuottamaan kustannussäästöjä asiakasyritykselleen ei ulkoistuksessa ole juurikaan mitään järkeä ellei laatu parane huomattavasti. Usein näin ei käy.

Moni IT ulkoistuspalveluita käyttävä yritys toivoo IT-kumppaninsa myös kehittävän heidän omaa liiketoimintaa ja aktiivisesti puskevan kehitysehdotuksia. Tällä hetkellä niin ei useinkaan tapahdu.

IT-ulkoistuksen tilanne Suomessa

Kotimaiset markkinat ovat tietysti paljon pienemmät verrattuna suurempiin maihin. Suomessa on kuitenkin paljon erilaisia toimijoita jotka palvelevat asiakkaitaan IT-ulkoistuksen saralla.

Isoworksilla on mielenkiintoinen IT-ulkoistuskonsepti, sillä he eivät pelkästään tarjoa IT-palveluita yrityksille vaan joissakin tapauksissa he palkkaavat asiakkaansa henkilöstöä omiin riveihinsä osana palvelua. Näin ollen heidän asiakasyrityksensä pystyy vieläkin nauttimaan heidän systeeminsä hyvin tuntevien henkilöiden ammattitaidosta, mutta pystyvät alentamaan omia kiinteitä henkilöstökulujaan.

Yleisesti ottaen Suomessa ulkoistuspalveluiden käyttö on lisääntymään päin. Verrattuna muihin pohjoismaisiin yrityksiin suomalaiset yritykset ovat ahkeria ulkoistamaan maan rajojen ulkopuolelle. Kotimaisilla yrityksillä on pääasiassa samat syyt ulkoistaa IT-palveluita kuin muilla yrityksillä, eli ulkoistuksella haetaan pääasiassa kustannussäästöjä ja palvelun laadun kehittämistä.

Taloussanomien julkaiseman datan mukaan

  • 43% aikoo lisätä ulkoistusta
  • 34% aikoo pitää sen samalla tasolla
  • ja vain 11% aikoo ottaa ICT-palveluita takaisin omaan tuotantoonsa
  • loput 12% eivät osanneet sanoa kehityssuunnasta.

Jos näitä lukuja verrataan aiemmin artikkelissa esitettyihin KPMG:n lukuihin, on selvää, että suomalaisten firmojen IT-ulkoistus kasvaa vielä tällä hetkellä nopeammin kuin esim englantilaisten yritysten. Osasyynä voi olla se, että suomalaiset aloittivat ICT-ulkoistuksen muutamaa vuotta Iso-Britanniaa myöhemmin.

Vaikka ulkoistuksista vieläkin epäonnistuu huomattava osa on selvää, että ulkoistus tulee jatkumaan sillä ulkoistuksen mahdolliset hyödyt ovat niin suuria. Onnistumisprosentin kasvattamisessa avainasemassa on asiakkaan kehittyvä kyky ostaa palveluita ja oikean kumppanin valinta.

 


Comments are closed.