Laskujen myyminen – elinehto monelle pienyrittäjälle

Kirjoitettu: maaliskuu 11, 2017 | Kuuluu aiheeseen: Talous, Yrittäminen | Ei kommentteja »

Laskujen myyminen antaa monelle pienelle yritykselle mahdollisuuden parantaa maksuvalmiuttaan ja muuttaa kassavirtaansa ennustettavammaksi. Laskujen myyminen on jopa elinehto monelle yritykselle, jolla on vaikeuksia saada pankkilainaa ja joka tarvitsee mahdollisimman pian rahat takaisin omista investoinneistaan. Rakennusliike on hyvä esimerkki tästä; rakennusliike ostaa työssään tarvittavat materiaalit ja sitoo omia rahavarojaan siihen. Sen jälkeen tehdään työ, jonka päätteeksi asiakkaalla on vielä 30 päivän maksuaika. Se väliaika voi olla yritykselle liikaa.

Moni rahoitusyhtiö harjoittaa laskujen ostoa päätoimisesti. Rahoitusyhtiö siis ostaa yritykseltä sen erääntyvät myyntisaatavat. Kyseessä voi olla vain yksi lasku tai yrityksen kaikki myyntisaatavat. Rahoitusyhtiö perii laskusta provision laskuttavalta yritykseltä. Provisio on yleensä erittäin kilpailukykyinen verrattuna luottoyhtiöiden tarjoamiin korkoprosentteihin. Asiakas ei ole millään tavalla mukana tässä prosessissa, vaan laskujen osto on rahoitusyhtiön ja yrityksen välinen sopimus.

Rahoitusyhtiöt valitsevat tarkasti asiakkaansa. Ne varmistavat, että minkälaiselta yritykseltä ne ostavat laskuja. Rahoitusyhtiöt myös tarkastavat, että yrityksen asiakkaan maksuvalmius on kunnossa. Laskujen osto ei siis ole millään tavalla riskibisnestä.

Jos yritys haluaa myydä kaikki myyntisaatavansa kolmannelle osapuolelle, niin se vapautuu samalla monesta ikävästä velvoitteesta. Yrityksen ei enää tarvitse huolehtia maksumuistutusten lähettämisestä, korkokulujen laskuttamisesta tai saatavien perinnästä. Ne ovat usein aikaa vieviä tehtäviä. Rahoitusyhtiö huolehtii kaikista näistä velvoitteista yrityksen puolesta.

Laskujen ostopalvelut antavat yritykselle paljon mahdollisuuksia parempaan toimintaan. Ne mahdollistavat yritykselle kassavirran paremman hallinnan, käteisalennusten hyödyntämisen omissa ostoissaan, luottotappioriskin pienentämisen sekä hallintokulujen pienentämisen. Nämä kaikki auttavat yritystä suunnittelemaan omaa toimintaansa paremmin, koska tällöin se voi rauhassa keskittyä siihen mikä on omaa ydintoimintaa. Yrityksen on myös helpompi toimia, koska sillä on käsillä jatkuvasti ajantasaista tietoa sen omasta rahatilanteesta.

Rakennusliikkeiden lisäksi myyntisaatavien myynnistä hyötyy moni sesonkimyyntiin painottunut yritys. Kun yrityksellä on meneillään vilkas myyntisesonki, niin suurin osa yrityksen rahoista on kiinni sen myyntisaatavissa. Jos yrityksen tarvitsisi samaan aikaan investoida rahojaan johonkin toisaalle, niin se ei olisi mahdollista ilman laskujen myymistä. Myös sellaiset yritykset joilla on tilauksia epätasaisesti, hyötyvät laskujen ostopalveluista. Niiden avulla yritys mahdollistaa toimintansa ympäri vuoden. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi teollisuusyritykset, palveluyritykset sekä kasvuyritykset. Jos yritys tekee projektitöitä tai urakkatöitä, niin silloin laskujen myynti ei sovellu rahoitusmuodoksi.

Kirjanpidollisesti laskujen myyminen on myönteinen asia ja se vaikuttaa edullisesti taseeseen. Myyntisaamiset eivät tuota taseessa, jonka takia yrityksen käteisvarat ovat ennen tilinpäätöstä paremmat.

 

 



Leave a Reply