Osaava henkilöstö on menestyksen salaisuus

Kirjoitettu: heinäkuu 17, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Yrittäminen | Ei kommentteja »

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-daughter-father-image8355449Kun taloudellinen tilanne ja yritysmaailma muuttuvat, on tärkeää, että yrityksen henkilöstön taitojaki päivitetään ajan tarpeita vastaavaksi. Myös teknologian, sosiaalisen median ja mobiilitoiminnan muutokset asettavat osaajille uudenlaisia haasteita.

Kaksikymmentä tai viisikään vuotta sitten suoritettu tutkinto ei paljoa lämmitä, kun pitäisi lähteä vastaamaan uuden ajan asettamiin haasteisiin.  Yrityksen liiketoiminnan kannalta on todella tärkeää, että henkilöstön kehittäminen yrityksessä on jatkuvaa ja siihen panostetaan.

Henkilöstön kehittäminen on periaatteessa johdon ja esimiesten vastuulla, mutta käytännössä jokainen on vastuussa itsensä kehittämisestä.

 

Henkilöstön kehittäminen maksaa itsensä takaisin

Henkilöstön kehittämisen tavoitteita ovat esimerkiksi:

 • henkilöstön tietojen, taitojen, sosiaalisten ja asenteellisten valmiuksien kehittäminen tehtävien hoitoon
 • oppimisvalmiuksien edistäminen
 • tukea työyhteisön työhyvinvointia, työssä jatkamista ja yhteisön toimivuutta.
 • joustavuuden, yhteistyökyvyn- ja halun lisääminen
 • kannustaa henkilöstöä osallistua työtänsä koskevaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun
 • henkilöstön sitouttaminen työhön
 • yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • aloitteellisuuden tukeminen
 • luovuuden aktivoiminen
 • uusien työtapojen etsiminen, esimerkiksi teknologisten ja muiden keinojen kehittäminen
 • kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen

Listaa voisi jatkaa pitempäänkin. Keskeisenä on nimenomaan motivaation kasvattaminen ja uusien valmiuksien virittäminen. Henkilöstön kehittämistä pidetään joskus ylimääräisenä menoeränä, mutta siitä saadut hyödyt kuitenkin maksavat itsensä monikertaisina takaisin. Voi melko varmasti siis sanoa, että henkilöstön kouluttaminen tuo yrityksille voittoja, vaikka niitä on vaikea lähtiä suoraan ja selkeillä luvuilla arvioimaan.

Henkilöstön kehittäminen voi alkaa työuran alusta

Henkilöstön kehittämistä voivat olla erilaiset rekrytointikoulutukset, trainee-ohjelmat, mittaukset ja oppisopimuskoulutukset.

Rekrytointikoulutuksessa keskitytään yrityksen uusien työntekijöiden kouluttamiseen. Koulutuksen sisältö ja kesto riippuvat hyvin pitkälti uusien työntekijöiden osaamistarpeista. Rekrytointikoulutuksessa on tavoitteena täydentää uusien työntekijöiden osaamista yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Henkilöstön kehitys on onnistuneena suunniteltua ja pitkäkestoista toimintaa. Sen keskeisenä tavoitteena on tuottaa yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin sitoutuneita, tuotteliaita työntekijöitä. Koulutuksessa tarkkaan mietityt teoriapainotteiset osuudet yhdistyvät käytännön liiketoimintaan.

Parhaimmassa tapauksessa onnistunut henkilöstön kehittäminen tuottaa myös parempaa asiakastyytyväisyyttä. Kun työntekijä on osaava ja motivoitunut, heijastuu se myös asiakkaan tyytyväisyyteen.

Ilman, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen, päätösvalta, puitteet sekä positiivinen ja kannustava työilmapiiri, ei asiakaskokemustakaan pystytä parantamaan merkittävästi. Työntekijä omassa roolissaan kohtaa asiakkaan ja tässä kohtaamisessa syntyy molemmille kokemuksia, jotka vaikuttavat osaltaan tuleviin päätöksiin.

Lopputuloksena on yrityksen parantunut tulos.Leave a Reply