Oulun seudut kunnat tiivistävät yhteistyötään alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi

Kirjoitettu: joulukuu 27, 2016 | Kuuluu aiheeseen: Suomi | Ei kommentteja »

Oulun seudun kunnat Oulu, Muhos, Tyrnävä, Ii, Liminka, Lumijoki ja Kempele tekevät tiivistä yhteistyötä asumisen, maankäytön ja liikenteen kehittämiseksi. Kuntien yhteinen tavoite on lisätä alueen vetovoimaisuutta asuinpaikkana. Monipuoliset ja edulliset asumismuodot nähdään parhaana keinona saada alueesta houkutteleva asuinpaikka uusille asukkaille. Välineitä tämän saavuttamiseen ovat alueen kaavoituspäätökset, maan käytön politiikka, kuntien tonttien luovutus rakentamiselle ja yhdyskuntarakenteen sekä seudun palvelujen kehittäminen.

MALPE-sopimus ja seudun asuntopolitiikka

Kehittämisyhteistyön vuoksi kunnat ovat laatineet ns. MALPE-aiesopimuksen, jota käsiteltiin viimeksi kesäkuussa 2016. Sopimuksessa otetaan kantaa eri tekijöihin, jotka vaikuttavat seudun houkuttelevuuteen ja sopimuksen tarkoituksena on sitouttaa kunnat yhteistyöhön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Oulun seudun kunnat aikovat jatkaa hyväksi havaittua asuntopolitiikkaansa ja kunnilla on päätavoitteena kohtuuhintaisen asumisen tukeminen. Jos vertaa Oulun seudun asuntojen vuokrahintoja sekä myyntihintoja, niin ne ovat varsin kohtuullisia Suomen muihin seutuihin verrattuna. Oulun seudun kaikissa kunnissa on tällä hetkellä hyvä vuokra-asuntotilanne. Jos huomataan, että lisää vuokra-asuntoja tarvitaan, niitä toteutetaan kysynnän mukaan. Tällä hetkellä uudisrakentamista tärkeämpänä nähdään nykyisen vuokra-asuntokannan kehittäminen. Nykyisiä vuokra-asuntoja halutaan parantaa siten, että ne soveltuvat paremmin erityisryhmien asumiseen.

Lisähaasteen asumiselle tuovat turvapaikanhakijat, joita alueella on tällä hetkellä paljon. Kunnat aikovat tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta turvapaikanhakijoiden kotouttaminen sujuu hyvin.

Valtio antaa kunnille korjausavustuksia sekä kunnallistekniikka-avustuksia. Oulun seudulla avustukset aiotaan kohdistaa niiden asuinalueiden kehittämiseen, jotka tukeutuvat joukkoliikenteeseen.

Vuokra-asuminen Oulun seudulla

Oulun seudun kuntien vuokra-asunnot koostuvat kuntien vuokra-asunnoista, yleishyödyllisten toimijoiden asunnoista sekä yksityisten vuokraamista asunnoista. Vuokra-asunnot Muhoksella, Kempeleellä ja Lumijoella ovat suosittuja, sillä Tilastokeskuksen mukaan kuntien asukkaista jopa 20 % asuu vuokra-asunnoissa. Oulussa vuokralla asujien osuus kaikista kaupungin asukkaista on vielä suurempi 36 %, sillä Oulu on suosittu opiskelukaupunki sekä kerrostalovaltainen kaupunki. Hailuodossa, Limingassa ja Tyrnävällä vuokralla asujia on vain noin 10 – 13 % kuntien asukkaista. Kaikkein edullisin vuokrahinta oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan Lumijoella, jossa ARA-vuokra-asunnon neliöhinta oli vain 7,58 euroa. Vertailun vuoksi koko Suomen keskimääräinen vuokrahinta ARA-asunnossa on 10,64 euroa m2 ja vapaarahoitteisessa asunnossa 12,43 euroa m2.

Valtakunnallisten tutkimusten mukaan alueiden eriarvoisuus saattaa lisääntyä myös Oulun seudun asuinalueilla. Huono-osaisuus on periytyvää ja sosiaaliset ongelmat kasaantuvat, mikä aiheuttaa usein sen, että joku alue saattaa leimautua ja samalla sen vetovoimaisuus kärsii.

Oulun seudun kehittäminen

Oulun seutu haluaa luoda vahvasti uutta liittyen automatisointiin, digitalisaatioon ja älyliikenteen kehittämiseen. Oulun seutu haluaa panostaa siihen, että uutta uskalletaan kokeilla aktiivisesti. Rakentamisessa, asumisessa ja liikenteessä edistetään vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä. Liikenneyhteyksiä kehitetään myös jatkuvasti ja alue on saanut siihen tukea valtiolta. Valtatie 4 aiotaan perusparantaa Oulu-Kemi välillä ja junaratayhteyksiä suunnitellaan lisää. Oulun lentokenttää kehitetään kansainvälisenä kauttakulkuasemana sekä lentoliikenneyhteyksiä Oulusta pyritään lisäämään.

 Leave a Reply