Mekatroniikka yhdistää mekaniikan ja elektroniikan

Kirjoitettu: heinäkuu 27, 2016 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka | Ei kommentteja »

 

Mekatroniikka on uudehko tieteenala, jossa yhdistyvät mekaaniset laitteet sekä jokin konetekniikka, kuten esimerkiksi elektroniikka, sähkötekniikka tai hydrauliikka. Terminä mekatroniikka on yhdistelmä mekaniikasta ja elektroniikasta.

Mekatroniikka syntyi jo 1970-luvulla Japanissa, mutta yleistyi maailmalla vasta 1980-luvulla, kun servo-ohjaukset sekä teollisuusrobotit kehittyivät. Kun elektroniikan koko pienentyi, niin tuli mahdolliseksi hajauttaa ohjaustekniikan älykkyyttä komponenttitasolle, jolloin ohjaustekniikka ja laitteen tekniset ratkaisut saatiin kiinteästi yhdeksi yksiköksi. Mekatroniikka yleistyi 2000-luvulla, kun kehitettiin erilaisia integroituja laiteratkaisuja sekä konejärjestelmiä. Nykyään tietokoneiden ja ohjelmistojen kehitys on mahdollistanut mekatronisen ajattelun joka puolella ja liittyen moneen eri alaan.

Mekatroninen laitesuunnittelu verrattuna perinteiseen suunnitteluun

Kun mekatronista laitetta suunnitellaan, niin jo suunnittelun alkuvaiheessa täytyy huomioida laitteen kytkökset eri tieteenaloihin ja miettiä niiden keskinäiset vuorovaikutukset. Mekatroninen suunnittelu eroaa hyvin paljon perinteisestä suunnittelutekniikasta. Perinteisessä suunnittelussa jokaisen koneen eri osan suunnittelee ja toiminnan optimoi kyseessä olevan alan insinööri. Lopulta osat kootaan yhteen ja laite muodostuu. Lopputulos ei kuitenkaan tällöin ole osiensa optimien summa, vaan tulos on useimmiten sitä huonompi. Mekatroniikassa puolestaan mekatroniikan asiantuntija ymmärtää laitteen kokonaisuuden sekä osajärjestelmien vuorovaikutukset, jolloin lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Mekatronisen laitteen suunnittelu tapahtuu yleensä tietokoneavusteisessa suunnitteluympäristössä. Nykyisin on kehitetty monia mekatroniikan suunnittelutyökaluja, esimerkiksi Product Life Cycle Management simulointityökalu, jotka helpottavat mekatronisten laitteiden suunnittelua sekä niiden luotettavuuden tarkastelua. Laite on pystyttävä mallintamaan laboratorio-olosuhteissa, jotta laitteen toimintaa sekä säätöjen vaikutusta laitteeseen pystytään tarkastelemaan. Laboratorio-olosuhteissa laitteen toiminnan optimointi on myös erittäin helppoa. Lue lisää »


Verkkosivut ja niiden suunnittelu

Kirjoitettu: helmikuu 16, 2016 | Kuuluu aiheeseen: Remontointi | Ei kommentteja »

Verkkosivujen toteutukseen keskittyneitä yrityksiä on paljon – on niin sanotut ostajan markkinat. Usein ostajat saattavat keskittää verkkosivuihin liittyvät toteutukset yrityksille joiden ydinosaamista ala on, jolloin tilanne hankaloittaa muita suurempia yrityksiä joiden portfolioon kuuluu myös verkkosivujen suunnittelu ja toteutus. Toisaalta, verkkosivu-uudistuksen aikana on myös hyvä viilata sisältöjä ja vaikka tehdä markkinointivideoita. Tällaisissa tilanteissa yritykset jotka tarjoavat muitakin palveluita ovat vahvoilla.

 Verkkosivujen uudistus – mitä huomioida?

Verkkosivut ovat tärkeässä roolissa ja uudistamisen yhteydessä onkin hyvä seurata muutamia tärkeitä toimenpiteitä

–       Hakukoneoptimointi

–       Uuden sivuston toimivuus eri laitteilla

–       Navigoitavuus

–       Analytiikka

–       Käyttäjän ”ostopolku”
Näiden toimenpiteiden avulla verkkosivujen suunnittelusta tulee helpompaa ja systemaattisempaa – ja sen huomaa myös käyttäjä. Pääasiallisesti verkkosivut suunnitellaan palvelemaan käyttäjää, joten ei kannata lisäillä sivustoon asioita tai toimintoja, joiden vaikutusta käyttäjän kannalta ei ole suunniteltu.


Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

Kirjoitettu: heinäkuu 8, 2015 | Kuuluu aiheeseen: Tekniikka | Kommentit pois päältä artikkelissa Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

Etenkin tekniikkaan keskittyvässä mediassa puhutaan säännöllisesti IT palveluiden ulkoistuksesta. Sen sanotaan usein olevan oikotie kustannussäästöihin ja tehokkuuden lisäämiseen. Mutta onko asia näin? Mikä on IT ulkoistuksen nykytila?

KPMG on tutkinut asiaa jo usean vuoden ajan. Tässä heidän löydöksiään Isosta Britanniasta:

  • Tutkitut 230 yritystä käyttivät 30 miljardia euroa vuodessa IT-ulkoistukseen
  • 95% yrityksistä aikoo pitää IT ulkoistuksen tason samana tai kasvattaa sitä
  • vain 5% yrityksistä pienentää ulkoistukseen käytettyä budjettia
  • 76% kertoi suurimmaksi ulkoistuksen syyksi kustannussäästöt
IT ulkoistus kuvaaja KPMGn datan mukaan

IT ulkoistus KPMGn datan mukaan

Eli alalla on kaikki hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä? No, ei ihan niinkään. Huomattava osa yrityksistä jotka ovat ulkoistaneet IT-palveluita ovat pettyneitä tämän hetkiseen partneriin. Tähän on muutama syy.

Ensinnäkin partnerit koetaan joskus liian joustamattomiksi eikä heitä siis koeta riittävän palvelualtteiksi. Toinen merkittävä syy on tietysti kustannukset. Jos partneri ei pysty tuottamaan kustannussäästöjä asiakasyritykselleen ei ulkoistuksessa ole juurikaan mitään järkeä ellei laatu parane huomattavasti. Usein näin ei käy.

Moni IT ulkoistuspalveluita käyttävä yritys toivoo IT-kumppaninsa myös kehittävän heidän omaa liiketoimintaa ja aktiivisesti puskevan kehitysehdotuksia. Tällä hetkellä niin ei useinkaan tapahdu.

IT-ulkoistuksen tilanne Suomessa

Kotimaiset markkinat ovat tietysti paljon pienemmät verrattuna suurempiin maihin. Suomessa on kuitenkin paljon erilaisia toimijoita jotka palvelevat asiakkaitaan IT-ulkoistuksen saralla.

Isoworksilla on mielenkiintoinen IT-ulkoistuskonsepti, sillä he eivät pelkästään tarjoa IT-palveluita yrityksille vaan joissakin tapauksissa he palkkaavat asiakkaansa henkilöstöä omiin riveihinsä osana palvelua. Näin ollen heidän asiakasyrityksensä pystyy vieläkin nauttimaan heidän systeeminsä hyvin tuntevien henkilöiden ammattitaidosta, mutta pystyvät alentamaan omia kiinteitä henkilöstökulujaan.

Yleisesti ottaen Suomessa ulkoistuspalveluiden käyttö on lisääntymään päin. Verrattuna muihin pohjoismaisiin yrityksiin suomalaiset yritykset ovat ahkeria ulkoistamaan maan rajojen ulkopuolelle. Kotimaisilla yrityksillä on pääasiassa samat syyt ulkoistaa IT-palveluita kuin muilla yrityksillä, eli ulkoistuksella haetaan pääasiassa kustannussäästöjä ja palvelun laadun kehittämistä.

Taloussanomien julkaiseman datan mukaan

  • 43% aikoo lisätä ulkoistusta
  • 34% aikoo pitää sen samalla tasolla
  • ja vain 11% aikoo ottaa ICT-palveluita takaisin omaan tuotantoonsa
  • loput 12% eivät osanneet sanoa kehityssuunnasta.

Jos näitä lukuja verrataan aiemmin artikkelissa esitettyihin KPMG:n lukuihin, on selvää, että suomalaisten firmojen IT-ulkoistus kasvaa vielä tällä hetkellä nopeammin kuin esim englantilaisten yritysten. Osasyynä voi olla se, että suomalaiset aloittivat ICT-ulkoistuksen muutamaa vuotta Iso-Britanniaa myöhemmin.

Vaikka ulkoistuksista vieläkin epäonnistuu huomattava osa on selvää, että ulkoistus tulee jatkumaan sillä ulkoistuksen mahdolliset hyödyt ovat niin suuria. Onnistumisprosentin kasvattamisessa avainasemassa on asiakkaan kehittyvä kyky ostaa palveluita ja oikean kumppanin valinta.

 


Valmistaudu vanhuuteen – kotihoitopalvelut vaativat kehittämistä

Kirjoitettu: maaliskuu 30, 2015 | Kuuluu aiheeseen: Remontointi | Ei kommentteja »

Vanhusten hoito ja kotihoitopalveluiden tulevaisuus on ajankohtainen asia, sillä on selvää, että hoidettavien määrä tulee kasvamaan suhteessa muuhun väestöön.  Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta erityisesti kotihoidossa. Lisäksi seikat, kuten vanhusten monisairaudet, kotihoidon henkilöstön eläköityminen ja työvoiman saatavuuden vaikeutuminen hankaloittavat tilannetta. Onkin ennustettu, että ilman muutosta nykytoimintatavoilla ei yksinkertaisesti ole mahdollista toteuttaa kotihoitoa enää vuonna 2020. Ylen MOT –ohjelmassa (esitetty 9.3.2015) keskusteltiin aiheesta ja vanhusten tulevaisuus ei näytä ruusuiselta hoidon suhteen. Pelottava todellisuus paljastui, kun ohjelmassa haastatellun tyttären isä oli joutunut neljäksi vuorokaudeksi yksin vaille hoitoa. Vanhus oli ollut yksin pimeässä huoneessa, ilman lääkkeitä, ilman juotavaa, ilman ruokaa.. Kaikki tapahtui vaikkakin tyttären isä kuului kotihoidon piiriin.

Kotihoitopalveluiden tulevaisuus

Kotihoitopalvelut kasvattavat suosiotaan, sillä vanhanaikainen laitoshoito mielletään enenevissä määrin epäinhimilliseksi vaihtoehdoksi. Eihän meistä kukaan kaipaa takaisin aikaa, jolloin vanhukset joutuivat viettämään viimeiset vuotensa maaten usean hengen huoneissa, ilman yksityisyyttä. Kotihoito palveluna vaatii kehittämistä ja tulevaisuuteen suuntaavia katseita. Vanhukset tarvitsevat pelkän hoitajakäyntien lisäksi myös muutakin palvelua, kuten kerhotoimintaa, kuntouttavaa toimintaa, päivätoimintaa sekä yhdessä tekemistä. Onneksi jo muutama kotihoitopalvelua tarjoava yritys on tämän huomioinut ja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monipuolista palvelua. Esimerkiksi Stella tarjoaa kattavaa kotihoitopalvelua ikäihmisille. Stellan kotihoitopalvelu on laaja ja sisältää paljon eri aktiviteetteja, joita vanhukset varmasti arvostavat. Hoitopalvelun kartoituskäynti on myös maksuton ja hoitopalvelun räätälöiminen onnistuu helposti ja joustavasti.

Kotihoitopalvelun räätälöiminen

Jokainen ikäihminen on yksilö, jolloin kotihoitopalvelun tulee myös olla yksilöllisesti suunniteltu. Toiset vanhukset nauttivat ikkunoiden ja kalusteiden pesusta keväisin, kun taas toiset ovat yksinkertaisesti liian kyvyttömiä näiden askareiden suorittamiseen. Lähisuvun onkin hyvä sijoittaa itsensä ikäihmisen kenkiin ja keskusteltava, onko suunniteltu kotihoitopalvelu riittävä, ja tarjoaako se tarpeeksi aktiviteetteja vanhukselle. On myös hyvä pyytää hoitotyön ammattilaisilta näkemystä sekä arvioida räätälöidyn palvelun toimivuutta sopivin väliajoin. Kunnioitetaan vanhusten viimeisiä vuosia ja kiinnitetään siis huomio kotihoitopalveluiden kehittämiseen, sillä haluammehan, että ikäihminen tuntee olonsa turvalliseksi ja nauttii päivistään.


Katujen peto – KTM 1290 Super Duke R

Kirjoitettu: marraskuu 26, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Autot, Harrastus, Vapaa-aika | Ei kommentteja »

KTM julkaisi pitkän odotuksen jälkeen uuden nakupyöräluokkaan kuuluvan moottoripyörän. Malli on yksi vuoden 2014 odotetuimmista uutuuksista. Ensiksi julkisuuteen päästettiin muutama herkutteluvideo, joissa ammattilainen temppuilee pyörän prototyyppiversiolla. Videolla kumi sauhuaa ja KTM:n V2-moottori murisee. Tehdas markkinoi pyörää käyttäen termiä peto. Sama tunnelma myös esiintyy videoilla. Videoiden lisäksi tehdas julkaisi pyörän ominaisuuksia pala kerrallaan. Laajan hehkutuksen jälkeen pyörä julkaistiin loppusyksystä 2013. Kauppoihin se tulee keväällä 2014 ja ensimmäiset kappaleet on jo myyty. Lue lisää »


Tuore ilme silmäluomileikkauksella

Kirjoitettu: marraskuu 26, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Terveys | Ei kommentteja »
Silmäluomileikkauksella korjataan ikääntymisen merkkejä ylä- ja alaluomista

Silmäluomileikkauksella korjataan ikääntymisen merkkejä ylä- ja alaluomista

Silmäluomileikkauksella muotoillaan ylä- tai alasilmäluomia kiristämällä ihoa ja poistamalla ylimääräistä rasvaa. Silmäluomileikkauksella pyritään piristämään silmien ilmettä, koska yleensä vanheneminen näkyy ensimmäisenä silmäluomissa. Silmiä ympäröivä iho on ohkaista ja haurasta, joten se reagoi ensimmäisenä iän myötä tuleviin muutoksiin. Silmäluomileikkaus eli blefaroplastia pyrkii korjaamaan nämä iän myötä tulevat muutokset. Lue lisää »


Viikon kuumin uutinen: Microsoft osti Nokian

Kirjoitettu: syyskuu 6, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Yrittäminen, Älypuhelimet | Ei kommentteja »

Tällä viikolla median suurin uutispommi oli se, että Microsoft osti suomalaisen kansallisylpeys Nokian. Yhdysvaltalainen tietotekniikkayritys Microsoft ostaa Nokian Devices & Services -liiketoiminnan eli yhtiön puhelinliiketoiminnan. Vielä parikuukautta sitten Elop väitti, ettei tällainen kaupanteko voisi edes olla mahdollista. Lue lisää »


Putkiremontti on pakollinen homma

Kirjoitettu: syyskuu 6, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Remontointi | Ei kommentteja »

 

http://www.dreamstime.com/-image16950158

 

Linjasaneeraus eli  putkiremontti on homma, joka tulee vastaan oikeastaan joka ikisessä kiinteistössä jossakin vaiheessa. Tämä johtuu siitä, että putket eivät yksinkertaisesti kestä ikuisuuksia. Se on tehtävä yleensä 40 vuoden välein.

Putkiremonttia voi kutsua prosessiksi, jota ei valitettavasti voi ylittää, alittaa tai kiertää kaukaa. Jos asut useita vuoskymmeniä sitten rakennetussa talossa, voit olla varma että linjasaneeraus tulee eteen jossakin vaiheessa.
Kun linjasaneerauksista ryhdytään keskustelemaan taloyhtiöiden kokouksissa, on usein edessä monenlaista kränää ja vääntöä. Moni ahdistaa tai jopa pelottaa mahdollisesti pitkän aikaa kestävä ja huolellisia mitoituksia vaativa remontti. Jos remontti on laaja ja perusteellinen, asukkaat joutuvat muuttamaan pahimmissa tapauksissa pois kodeistaan joksikin aikaa. Putkiremontti nimittäin voi estää veden tulon ja WC:n käytön jopa useiksi viikoiksi. Se on kuitenkin pieni hinta kokonaisen kiinteistön pelastamiselle. Lue lisää »


Jeff Bezos-bisnesnero vai hörhö?

Kirjoitettu: syyskuu 6, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Internet, Talous, Yrittäminen | Ei kommentteja »

220px-Jeff_Bezos_2005Viime aikoina Jeff Bezos on ollut otsikoissa, koska hän osti yksityishenkilönä perinteikkään Washington Post-lehden hämmentävän edulliseen hintaan. Kauppa kertoo jotain siitä, että media on muuttumassa. Kuka tämä mies oikein on? Jeffrey Preston ”Jeff” Bezos syntyi vuonna 1964 New Mexicossa. Hänet tunnetaan siitä, että hän on Amazon.com-verkkokaupan perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hänestä on kirjoitettu internetissä innokkaasti, kuin hän olisi Steve Jobsin tyyppinen nero, mutta tietenkin lähinnä bisneksen puolella. Hänellä on visionäärisiä näkemyksiä median tulevaisuudesta, mm. se, että printtimedia tulee kuolemaan. Lue lisää »


Haaveissa oma moottoripyörä

Kirjoitettu: heinäkuu 31, 2013 | Kuuluu aiheeseen: Autot, Harrastus | Ei kommentteja »

http://www.dreamstime.com/stock-photography-red-motorcycle-image9414812Tänä keväänä otin viimeinkin ensimmäiset askeleeni unelman toteutumista kohden: suoritin moottoripyörän ajokortin. Nyt haluaisin päästä ylläpitämään taitoja. Onneksi täytän pyöreitä pian, ja aionkin toivoa lahjaksi kulkuneuvoa, joka toteuttaa haaveeni: aion siis ostaa vihdoinkin oman moottoripyörän.

Mitä ensimmäistä moottoripyöräänsä hankkivien sitten tulisi huomioida? Lue lisää »